RADA - About Rada

RADA là gì?

RADA là cộng đồng đầu tư Blockchain vận hành trên mô hình DAO. Rada.Network là nền tảng để vận hành các hoạt động của các Raders. Rada.Network 1.0 sẽ là phiên bản Beta đầu tiên của Rada.

Rada Investment Platform bao gồm?

LaunchVerse: Sản phẩm mới nhất của RADA - một Launchpad dựa trên DAO cho các dự án GameFi & Metaverse Blockchain.

Nghiên cứu: Các Rader có thể tìm thấy "Bài báo Đánh giá Dự án" được Đối tác của RADA trong phần này. Điều này sẽ giúp họ KHẮC PHỤC trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Bài viết: Nội dung do Raders gửi về tin tức, kiến ​​thức, quan điểm về Blockchain, ...

Về RADA:  Phần này bao gồm mọi thứ bạn cần biết về RADA

Rader Profile & Investment: https://rada.network/vi/dashboard nơi quản lý hồ sơ Contribute và Investment Opporturnity của các Raders

Đa ngôn ngữ: 🇻🇳 🇺🇸